Tận hưởng cuộc sống lãng mạn & Cao quý...

ROMANTIC ROSE LIFE DEDICATED NOBLE LIFE ...

  • SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029
  • SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029
  • SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029
  • SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029
  • SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029

SOFA TÂN CỔ ĐIỂN 029

Hàng đặt đóng hoàn thiện sau 35 ngày.

Bộ bao gồm:

Ghế 3: 2130x1270x1030mm

Ghế 2: 1600x1270x1030 mm

Ghế 1: 1120x1270x1030mm

Đôn góc: 450x450x500mm

Giá mới:93.500.000 VNĐ

Giá cũ: 102.000.000 VNĐ

Hàng đặt đóng hoàn thiện sau 35 ngày.

Bộ bao gồm:

Ghế 3: 2130x1270x1030mm

Ghế 2: 1600x1270x1030 mm

Ghế 1: 1120x1270x1030mm

Đôn góc: 450x450x500mm

Mô tả

.